Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne liceum Startowa 4K
Krytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Rekrutacja

Kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół (Startowa, Raszyńska) zdają ten sam egzamin, co osoby z zewnątrz.

Pobierz formularz rekrutacyjny - wersja .doc oraz .pdf Formularz można wysłać mailem na adres startowa4k@startowa.edu.pl lub przynieść do sekretariatu szkolnego

Część I:

Zrób swoje i pokaż nam – w formie pracy pisemnej, prezentacji, pracy plastycznej mapy myśli, makiety itp.

W pracy należy rozważyć wybrany problem opierając się na różnych źródłach.  Źródłami mogą być m.in.: źródła pisemne, wywiady, obrazy, filmy, utwory muzyczne itp. – mądry dobór źródeł będzie zaletą pracy.

Praca pisemna powinna być opatrzona godłem, w tytule zawierać wybrany temat/pytanie. Musi zawierać od 600 do 1300 słów.
Komentarz do pracy plastycznej lub prezentacji – minimum 300 słów.

Pracę lub komentarz do pracy napisz na komputerze, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, opatrzona godłem czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

Pracę opatrzoną indywidualnym godłem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w foliowej koszulce wraz z zaklejaną kopertą zawierającą dane umożliwiające odkodowanie pracy (godło na kopercie, wewnątrz imię, nazwisko, email i nr telefonu), w terminie do 16.03. do godziny 17:00.

Problemy badawcze:

Tematy do wyboru – uwaga, możesz zaproponować swój własny, zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

Pytania_badawcze_Startowa_2018.png

Pobierz wersję pdf

Część II:  

Rozmowa, dotycząca między innymi Twojej pracy, która odbędzie się  23, 24 lub 25 marca.

***

Koszt egzaminu wstępnego (oba etapy rekrutacji): 200 zł. Wpłaty TYLKO na konto:

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Nr konta:10124010371111001026555965
tytułem: egzamin, imię i nazwisko kandydata/ki.

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk