Społeczne Liceum Startowa 4K :: Rekrutacja
Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne liceum Startowa 4K
Krytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Rekrutacja

Osoby przyjęte do I klasy liceum proszone są o przynoszenie dokumentów rekrutacyjnych do Społecznego Liceum Startowa 4K w terminie do 29 czerwca do g. 16:30.

2 lipca sekretariat prześle Państwu (uczniom oraz rodzicom) wygenerowane loginy oraz hasła, w którym znajdą Państwo (zakładka dzieci) indywidualne konta do wpłat czesnego. Przypominamy, że czesne jest płatne do 5. dnia każdego miesiąca i wynosi 1250 zł.

Egzamin poziomujący z języka angielskiego odbędzie się w pierwszych dniach września.


 

Procedura rekrutacji:

Kandydaci i kandydatki z Zespołu Szkół (Startowa, Raszyńska) zdają ten sam egzamin, co osoby z zewnątrz.

Pobierz formularz rekrutacyjny - wersja .doc oraz .pdf Formularz można wysłać mailem na adres startowa4k@startowa.edu.pl lub przynieść do sekretariatu szkolnego

Część I:

Zrób swoje i pokaż nam – w formie pracy pisemnej, prezentacji, pracy plastycznej, mapy myśli, makiety itp.

W pracy należy rozważyć wybrany problem opierając się na różnych źródłach. Źródłami mogą być m.in.: źródła pisemne, wywiady, obrazy, filmy, utwory muzyczne itp. – mądry dobór źródeł będzie zaletą pracy.

Praca pisemna powinna być opatrzona indywidualnym godłem, w tytule zawierać wybrany temat/pytanie. Musi zawierać od 600 do 1300 słów.
Komentarz do pracy plastycznej lub prezentacji – minimum 300 słów.

Pracę lub komentarz do pracy napisz na komputerze, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

Pracę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w foliowej koszulce wraz z zaklejaną kopertą zawierającą dane umożliwiające odkodowanie pracy (godło na kopercie, wewnątrz imię, nazwisko, email i nr telefonu). Przed złożeniem pracy prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr 22-846-03-37

Problemy badawcze:

Tematy do wyboru – uwaga, możesz zaproponować swój własny, zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

Pytania_badawcze_Startowa_2018.png

Pobierz wersję pdf

Część II:  

Rozmowa, termin ustalany indywidualnie.

***

Koszt egzaminu wstępnego (oba etapy rekrutacji): 200 zł. Wpłaty TYLKO na konto:

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Nr konta:10124010371111001026555965
tytułem: egzamin, imię i nazwisko kandydata/ki.

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk