Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne Liceum OgólnokształcąceStartowa 4KKrytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do klasy II LO w roku szkolnym 2019 / 2020

Zapraszamy do Liceum Startowa 4K!  

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do klasy 2 LO w roku szkolnym 2019/2020

Żeby dołączyć do klasy 2-giej (obecnie pierwszej!) trzeba zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i jednego wybranego przedmiotu (historia, WOS, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia sztuki lub filozofia).

 

Zainteresowanych prosimy o:

 

Rekrutacja do klasy I LO w roku szkolnym 2019 / 2020 dla liceum trzyletniego i czteroletniego

WPISOWE dla osób przyjętych do SLO Startowa 4K

Osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły jako deklarację chęci nauki w naszym liceum

Absolwenci i absolwentki gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) oraz Benarskiej Szkoły Podstawowej wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum

Nieuiszczenie ww. kwoty oznacza rezygnację z nauki w SLO Startowa4K

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

Potwierdzenie przelewu prosimy przesłąć na adres startowa4K@startowa.edu.pl

Dane do przelewu:

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Nr konta: 70 1240 5934 1111 0010 8464 5174
tytułem: wpisowe Startowa 4K; imię i nazwisko oraz kod uczennicy/ucznia

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów rezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji do sekretariatu szkoły na adres startowa4K@startowa.edu.pl

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie,

Egzaminy do naszej szkoły są specyficzne. Chcemy przyjąć uczennice i uczniów o otwartych głowach, ciekawych świata, oczytanych i samodzielnie myślących.

LICEUM TRZYLETNIE:

formularz zapisu do LO trzyletniego

Egzamin z języka polskiego nie sprawdza szkolnej wiedzy ani gramatyki. Sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia tekstu na wybrany temat. Nie ma testu, trzeba napisać pracę argumentacyjną dotyczącą problemów współczesności na podstawie tekstu publicystycznego oraz krótki esej na podstawie tekstu literackiego.

Egzamin z matematyki określa poziom umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

Egzamin z wybranego przedmiotu (historia, wos, historia sztuki, filozofia, geografia, biologia, chemia, fizyka) pozwoli nam zorientować się w Twoich zainteresowaniach.

Osoby, które z jednego z egzaminów dostaną 85% lub więcej, a pozostałe zdadzą na minimum 51% mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły. 

Rozmowa kwalifikacyjna służy poznaniu Twoich zainteresowań i oczekiwań wobec szkoły. Podstawą rozmowy jest przygotowanie trzyminutowej wypowiedzi na temat dowolnej książki, wybranej przez Ciebie. Wypowiedź nie może być streszczeniem wybranej pozycji. Podczas pisemnego polskiego poprosimy Cię o wpisanie wybranej pozycji, abyśmy mogli przygotować się do rozmowy.

LICEUM CZTEROLETNIE:

formularz zapisu do LO czteroletniego

Egzamin z języka polskiego nie sprawdza szkolnej wiedzy ani gramatyki. Sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia tekstu na wybrany temat. Nie ma testu, trzeba napisać dwie prace. Pracę, w której zaprezentujesz swoje poglądy na podany, życiowy temat oraz opowiadanie lub interpretację na podstawie podanego tekstu literackiego.

Egzamin z matematyki określa poziom umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

Osoby, które z jednego z egzaminów dostaną 85% lub więcej, a drugi zdadzą na minimum 51% mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły. 

Rozmowa kwalifikacyjna służy poznaniu Twoich zainteresowań i oczekiwań wobec szkoły. Podstawą rozmowy jest przygotowanie trzyminutowej wypowiedzi na temat dowolnej książki, wybranej przez Ciebie. Wypowiedź nie może być streszczeniem wybranej pozycji. Podczas pisemnego polskiego poprosimy Cię o wpisanie wybranej pozycji, abyśmy mgli przygotować się do rozmowy.

Opłatę za egzamin w wysokości 200 zł dla liceum czteroletniego i 250 zł dla liceum trzyletniego prosimy wpłacać na konto:

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Nr konta: 10 1240 1037 1111 0010 2655 5965
Tytułem: egzamin Startowa 4K; imię i nazwisko kandydata/kandydatki

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk