Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne liceum Startowa 4Kz Oddziałami GimnazjalnymiKrytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Skąd pochodzimy, dokąd idziemy

Startowa istnieje od 2007 roku, jako szkoła Zespołu Szkół „Bednarska”. Dwanaście lat temu postawiliśmy sobie cel - wychowanie człowieka uczciwego, myślącego i samodzielnego. Demokracja szkolna i wolontariat to nasza droga do ukształtowania obywatela demokratycznego państwa, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na odmienność i różnorodność. Te same cele chcemy realizować w liceum – dostosowując metody do potrzeb i możliwości starszych uczniów. Nikogo nie chcemy „przycinać”, chcemy by Startowa przypominała ogromny ogród, w którym jest miejsce dla każdej rośliny.

Największą wartością Startowej są uczniowie, a fundamentem Liceum niezwykły, zgrany zespół nauczycieli–tutorów. Chcemy, aby Startowa pozostała miejscem, w którym się rozmawia, pracuje aktywnie i twórczo. Aby była to szkoła, która przygotowuje nie tylko do matury, lecz także do życia.

Wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi informacjami zapraszamy do szkoły 19 stycznia 2019, w godzinach 10.00 do 12.30.

Przez te dwanaście lat wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami stworzyliśmy unikalny program, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny  system. System ten opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kompetencjach i kreatywności.

Pierwsze K - krytyczne myślenie, nie tylko w nauczaniu ale i w ocenie rzeczywistości.

Drugie K - umiejętności komunikacyjne w wypowiedziach, prezentacjach, projektach – i w relacjach z innymi ludźmi.

Trzecie K to unijne kompetencje kluczowe.

Czwarte K to kreatywność, którą pobudzamy szukając wspólnie z uczniami ich mocnych stron w procesie indywidualnego tutoringu rozwojowego.

Cztery K są bezpośrednim nawiązaniem do angielskich „4 C” (critical thinking, communication, collaboration and creativity). Współpracę na każdym poziomie edukacyjnym uważamy za rzecz oczywistą, dlatego jako trzecie K wprowadzamy kompetencje kluczowe, ustanowione przez Unię Europejską kompetencje niezbędne w edukacji współczesnego człowieka, zbieżne z bardziej szczegółowymi „umiejętnościami XXI wieku”.

Te 4 „K” wymagają od nas reagowania na zmieniające się potrzeby i odwagi niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nieustannie rozwijającej się szkole.

W liceum wykorzystamy te praktyki, które sprawdziły się w pracy z młodzieżą, w tym aktywizujące  metody nauczania i metodę tutoringu, zachęcające do podejmowania wyzwań. W 2018 uzyskaliśmy status szkoły akredytowanej przez Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense.

Następnym krokiem po liceum dla większości naszych absolwentów będą studia, dlatego już prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy (program patronacki) z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojskową Akademią Techniczną.

W stosunku do podstawy programowej zwiększamy liczbę godzin technologii informatycznych (ICT) i języka angielskiego, polskiego, matematyki oraz plastyki.

Niezależnie od rozszerzeń przedmiotów maturalnych, wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z zajęć fakultatywnych  - debaty oksfordzkie po polsku i po angielsku,  łacina, psychologia, filozofia, przedsiębiorczość, historia filmu, dziennikarstwo, gotowanie i ekonomia domowa, teatr, historia sztuki, RPG po angielsku, sport.

Będziemy kontynuować współpracę z Instytutem Francuskim i Goethe Institut oraz szkołą językową Lang (uzyskiwanie certyfikatów Cambridge),  oraz nawiążemy kontakt z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),

W roku szkolnym 2019/20 przyjmiemy maksymalnie 50 osób do klasy pierwszej liceum trzyletniego oraz 50 osób do liceum czteroletniego.

Informacje o egzaminie wstępnym znajdują się w zakładce Rekrutacja

 

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk