Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne liceum Startowa 4K
Krytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Skąd pochodzimy, dokąd idziemy

Startowa istnieje od 2007 roku, jako szkoła Zespołu Szkół „Bednarska”. Dziesięć lat temu postawiliśmy sobie cel - wychowanie człowieka uczciwego, myślącego i samodzielnego. Demokracja szkolna i wolontariat to nasza droga do ukształtowania obywatela demokratycznego państwa, odpowiedzialnego za siebie i innych, otwartego na odmienność i różnorodność. Te same cele chcemy realizować w liceum – dostosowując metody do potrzeb i możliwości starszych uczniów.

Przez te dziesięć lat wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami stworzyliśmy unikalny program, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny  system. System ten opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kompetencjach i kreatywności.

Pierwsze K - krytyczne myślenie, nie tylko w nauczaniu ale i w ocenie rzeczywistości.

Drugie K - umiejętności komunikacyjne w wypowiedziach, prezentacjach, projektach – i w relacjach z innymi ludźmi.

Trzecie K to unijne kompetencje kluczowe.

Czwarte K to kreatywność, którą pobudzamy szukając wspólnie z uczniami ich mocnych stron w procesie indywidualnego tutoringu rozwojowego.

Cztery K są bezpośrednim nawiązaniem do angielskich „4 C” (critical thinking, communication, collaboration and creativity). Współpracę na każdym poziomie edukacyjnym uważamy za rzecz oczywistą, dlatego jako trzecie K wprowadzamy kompetencje kluczowe, ustanowione przez Unię Europejską kompetencje niezbędne w edukacji współczesnego człowieka, zbieżne z bardziej szczegółowymi „umiejętnościami XXI wieku”.

Te 4 „K” wymagają od nas reagowania na zmieniające się potrzeby i odwagi niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nieustannie rozwijającej się szkole.

W liceum wykorzystamy te praktyki, które sprawdziły się w pracy z młodzieżą, w tym aktywizujące  metody nauczania i metodę tutoringu, zachęcające do podejmowania wyzwań. W 2018 uzyskamy status szkoły akredytowanej przez Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense.

Następnym krokiem po liceum dla większości naszych absolwentów będą studia, dlatego już prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy (program patronacki) z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojskową Akademią Techniczną.

W stosunku do podstawy programowej zwiększamy liczbę godzin technologii informatycznych (ICT) i języka angielskiego oraz plastyki. Przedmioty rozszerzone wprowadzimy już od drugiego semestru klasy pierwszej.

Niezależnie od rozszerzeń przedmiotów maturalnych, wszyscy uczniowie będą mogli korzystać z fakultatywnych Inspiracji - łacina, psychologia, filozofia, przedsiębiorczość, historia filmu, dziennikarstwo, gotowanie i ekonomia domowa, teatr, debaty oxfordzkie, historia sztuki, RPG po angielsku, sport. Będziemy kontynuować współpracę z Instytutem Francuskim i Goethe Institut oraz szkołą językową Lang (uzyskiwanie certyfikatów Cambridge),  oraz nawiążemy kontakt z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),

W roku szkolnym 2018/19 przyjmiemy maksymalnie 48 osób do czterech kilkunastoosobowych klas.

  1. Klasa geograficzno-społeczna. Przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, drugi język obcy.
  2. Klasa biologiczno-chemiczna. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmiot dodatkowy: psychologia, fakultatywnie łacina.
  3. Klasa matematyczno-fizyczna: matematyka, fizyka, przedmiot dodatkowy: przedsiębiorczość..
  4. Klasa humanistyczna: polski, historia, przedmiot dodatkowy: filozofia. Fakultatywnie historia sztuki.

Egzamin wstępny dla przyszłych uczniów to okazja do zaprezentowania z jednej strony swoich zainteresowań, z drugiej – umiejętności krytycznego myślenia i pracy ze źródłami.

Największą wartością Startowej są uczniowie, a fundamentem Liceum niezwykły, zgrany zespół nauczycieli–tutorów. Chcemy, aby Startowa pozostała miejscem, w którym się rozmawia, pracuje aktywnie i twórczo. Aby była to szkoła, która przygotowuje nie tylko do matury, lecz także do życia.

Wszystkich zainteresowanych dokładniejszymi informacjami zapraszamy do szkoły 17 lutego, sobota, w godzinach 10. 30 do 12. 30.

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk