Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne Liceum OgólnokształcąceStartowa 4KKrytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Obowiązki tutora i opiekuna klasy

Na Startowej każda klasa dzieli się na dwie  grupy tutorskie. Tutor ma pod opieką 10 do 12 osób, pracuje z grupą i indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Obowiązki tutora w pracy indywidualnej z uczniem/uczennicą:

 1. Regularne spotkania raz w tygodniu (60 minut) z całą grupą.
 2. Indywidulany, udokumentowany kontakt z każdym z podopiecznych, minimum raz w miesiącu.
 3. Wpisywanie tematu i krótkiego opisu zajęć na IDU.
 4. Realizacja programu wychowawczego. 
 5. Realizacja zaplanowanych w grupie tutorów zajęć zgodnych z programem tutoringu indywidualnego.
 6. Poznanie indywidualnych problemów wszystkich uczniów z grupy; omawianie trudnych problemów z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
 7. Pozyskiwanie informacji o uczniu od innych nauczycieli, w tym stała współpraca z drugim opiekunem klasy.
 8. Prowadzenie na IDU indywidualnej dokumentacji każdego podopiecznego.
 9. Przygotowanie się do spotkań poniedziałkowych/wtorkowych (rady tutorów) i regularne w nich uczestnictwo.
 10. Pisanie recenzji wychowawczych 3 razy w roku
 11. Przygotowanie wyników swoich podopiecznych na rady klasyfikacyjne.
 12. Utrzymywanie stałego, indywidualnego, udokumentowanego kontaktu z wszystkimi rodzicami, w formie dowolnej lecz jednoznacznej (mail, telefon, rozmowa).
 13. Obecność podczas organizowanych w szkole spotkań dla rodziców. 
 14. Aktywny udział w działaniach instytucji demokratycznych Rzeczypospolitej Szkolnej – Rada Szkoły, Zgromadzenie, Sąd.
 15. Udział w warsztatach dla nauczycieli zaleconych przez dyrekcję lub organizowanych w szkole.

Obowiązki tutora w roli opiekuna klasy:

 1. Dopilnowanie sprzątania całej szkoły zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 2. Współudział w planowaniu i organizacji wyjazdu integracyjnego w klasie pierwszej  oraz wymyślaniu nazwy klasy i przygotowaniu otrzęsin.
 3. Prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację procesu dydaktycznego i wychowawczego w klasie: arkusze ocen, świadectwa.
 4. Kontrola nieobecności na IDU.
 5. Aktywny udział w działaniach instytucji demokratycznych Rzeczypospolitej Szkolnej – Rada Szkoły, Zgromadzenie, Sąd.
© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk