Społeczne liceum Startowa 4K

Społeczne Liceum OgólnokształcąceStartowa 4KKrytyczne myślenieKomunikacjaKompetencjeKreatywność

Spotkanie rodzice - nauczyciele w sprawie poparcia strajku

15.04.2019 wykrzyknik_strajk.pngSzanowni Państwo,

chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy zjawili się w czwartek 11 kwietnia na wspólnym nauczycielsko – rodzicielskim spotkaniu w sprawie określenia sposobów poparcia dla strajkujących w Polsce nauczycieli.

Po dyskusji, pełnej ciekawych pomysłów, o roli rodziców i nauczycieli naszej niepublicznej szkoły w tak trudnej i doniosłej chwili, doszliśmy do czterech zasadniczych wniosków.

Po pierwsze wszyscy zdecydowanie wspieramy strajkujących, popieramy postulat podniesienia pensji. Chociaż jesteśmy placówką finansowaną przede wszystkim z wpłat rodziców, nasze pensje nie różnią się zbytnio od wynagrodzeń nauczycieli szkół publicznych i mamy świadomość, jak bardzo nauczyciele, opłacani przez państwo i samorządy, potrzebują wyższych zarobków. Strajk jest jedyną, po wyczerpaniu innych, możliwością upomnienia się o siebie przez nauczycieli szkół publicznych.

Po drugie doszliśmy do wniosku, że strajkujący potrzebują bezpośredniego wsparcia w postaci funduszy. Zadeklarowaliśmy dobrowolne opodatkowanie się na rzecz funduszu „Wspieram Nauczycieli”, z którego będą wypłacane kwoty dla pozbawionych podstawowych wynagrodzeń uczestników strajku. (#WSPIERAMNAUCZYCIELI)

Po trzecie nauczyciele naszej szkoły wraz z uczniami zaoferują placówkom miejskim, w których zorganizowano tymczasową opiekę nad uczennicami i uczniami strajkujących szkół, zajęcia z edukacji obywatelskiej.

Po czwarte nauczyciele i uczniowie Startowej zorganizują kolejne narady obywatelskie (pierwsza odbyła się w poniedziałek) z udziałem nauczycieli i uczniów innych szkół, publicznych i niepublicznych, na temat programu wychowawczego i nauczania, i jego koniecznych zmian, by uzdrowić polską edukację.

Na spotkaniu pojawiły się głosy, że strajk płacowy szkoły niepublicznej nie jest sednem jej działania, ale sensowne może być wejście w samą procedurę, jako wyrażenie poparcia, a przede wszystkim należy zastanowić się nad możliwością strajku w sprawie programów edukacyjnych.

Nie możemy już zmienić struktury szkół nakreślonej przez obecne władze oświatowe, ale możemy walczyć wspólnie o dostosowanie metod wychowawczych i podstaw programowych do rozwoju młodych ludzi, zmieniającego się świata i nowoczesnych idei edukacyjnych.

Zaczynamy budować koalicję szkół pragnących zmian.

© Startowa 4K. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk